top of page

DACĂ ANGAJATUL ÎȘI DĂ DEMISIA PE PARCURSUL CELOR 18 LUNI, ÎN CE TERMEN TREBUIE SĂ GĂSIM O PERSOANĂ CARE SĂ-L ÎNLOCUIASCĂ? CÂT TIMP POATE FI “VACANT” UNUL DINTRE LOCURILE DE MUNCĂ ASUMATE PRIN PROIECT?

Pentru a preveni vacantarea posturilor, AM POCU recomandă introducerea unor clauze în cadrul contractelor individuale de muncă, astfel încât angajatul care dorește să își dea demisia să comunice angajatorului, printr-o notificare scrisă, încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz de 30 de zile. Pe parcursul celor 30 de zile, angajatorul va trebui să caute și să găsească un nou angajat pentru postul prevăzut în planul de afaceri aprobat pentru finanțare.


În cazul în care, pe parcursul celor 18 luni de implementare a planului de afaceri, locul/ locurile de muncă create în cadrul întreprinderii sociale se vacantează, totuși, din diverse cauze sau se suspendă, beneficiarul are un termen de maximum 30 de zile să ocupe locul/ locurile de muncă vacante, păstrând numărul și tipul acestora pentru care a primit punctaj în planul de afaceri.

bottom of page