top of page

DACĂ O PERSOANĂ CARE URMEAZĂ CURSUL DE ”ANTREPRENOR ECONOMIE SOCIALĂ” LA ADMINISTRATORUL DE GRANT X DECIDE ULTERIOR SĂ URMEZE CURSUL ”MANAGER ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ” LA ADMINISTRATORUL Y, IAR PLANUL DE AFACERI SĂ-L DEPUNĂ LA ADMINISTRATORUL DE GRANT Y, SE CONSIDERĂ DUBLĂ FINANȚARE, CHIAR DACĂ SUNT STANDARDE OCUPAȚIONALE DIFERITE?

Potrivit prevederilor Ghidului solicitantului – Condiții specifice ”Sprijin pentru înființarea întreprinderilor sociale AP IV/PI9v/OS4.16”, în cadrul procesului de selecție a planurilor de afaceri pot participa și persoane care nu au urmat cursurile de formare antreprenorială organizate de beneficiarul contractului de finanțare în cadrul proiectului, dar care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile și care dețin un certificat de absolvire a unui program de formare antreprenorială specifică în conformitate cu standardele existente pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale (Antreprenor in economia socială Cod COR 112032 sau Manager de întreprindere socială cod COR 112036).


Selecția planurilor de afaceri depuse de persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate de beneficiarul contractului de finanțare în cadrul proiectului se va realiza în limita de 10% dintre toate planurile de afaceri selectate pentru finanțare. Planurile de afaceri selectate în această etapă vor beneficia de ajutor de minimis acordat pentru punerea acestora în aplicare.


De asemenea, în conformitate cu prevederile documentului ”Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” versiunea mai 2019, subcapitolul 4.2. Eligibilitatea proiectului (pag. 37), proiectul propus spre finanțare (aceleași activități, pentru aceiași membri ai grupului țintă) trebuie să îndeplinească condiția de a NU mai fi beneficiat de sprijin financiar din fonduri nerambursabile (evitarea dublei finanțări). În acest sens, solicitantul/ beneficiarul trebuie să se asigure că participanții la operațiuni nu au reprezentat grup țintă pentru formare profesională pe același tip de curs și domeniu (și același nivel de calificare), cofinanțat din fonduri nerambursabile.


În consecință, dacă o persoană care urmează cursul de ”Antreprenor economie socială” la administratorul de grant X decide ulterior să urmeze cursul ”Manager întreprindere socială” la administratorul de grant Y, participarea la acest al doilea curs nu respectă principiul evitării dublei finanțări, reprezentând cheltuială neeligibilă în cadrul proiectului administrat de administratorul de grant Y.

bottom of page