top of page

DUPĂ EXPIRAREA PERIOADEI DE SUSTENABILITATE A LOCURILOR DE MUNCĂ, RESPECTIV A CELOR 3 ANI ÎN CARE TREBUIE MENȚINUTE ACTIVELE ACHIZIȚIONATE ÎN SCOPUL PENTRU CARE AU FOST ACHIZIȚIONATE, STRUCTURA DE ECONOMIE SOCIALĂ POATE FI ÎNCHISĂ/DIZOLVATĂ, CU RESPECTAREA NORMELOR LEGALE IN VIGOARE?

Conform Ghidului Solicitantului, după încheierea proiectului, solicitantul/ partenerii au obligația să asigure sustenabilitatea întreprinderilor pentru o perioadă de minimum 6 luni de la finalizarea proiectului și să mențină condițiile care au stat la baza atestării ca întreprindere socială pentru minimum 24 de luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială.


De asemenea, printre obligațiile cu caracter general aplicabile Beneficiarului schemei de ajutor de minimis din cadrul contractului de subvenție (art. 6, secțiunea B, din Anexa 3 a Ghidului Solicitantului), se numără menținerea destinației bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis pe o durată de minimum 3 ani de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului.


Odată cu expirarea termenelor anterior menționate, întreprinderea socială, ținând cont de capacitatea sa juridică proprie, are libertatea de dispune de ea însăși cum consideră necesar, inclusiv prin închiderea și dizolvarea sa, cu respectarea normelor legale în vigoare.

bottom of page