top of page

ÎNTREPRINDERILE SOCIALE NOU ÎNFIINȚATE POT AVEA SEDIUL SOCIAL ȘI, DUPĂ CAZ, PUNCTUL/ PUNCTELE DE LUCRU ÎN REGIUNI DE DEZVOLTARE DIFERITE DE CEA ÎN CARE SE IMPLEMENTEAZĂ PROIECTUL?

Nu. Întreprinderile sociale nou înființate trebuie să aibă sediul social și, după caz, punctul/ punctele de lucru, prevăzute în planul de afaceri, în mediul urban sau în mediul rural, în regiunea/regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul.

bottom of page