CURSURI

Toate aceste cursuri sunt acreditate.

ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALĂ

EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE

SPECIALIST ÎN ANGAJARE ASISTATĂ
BARMAN
BARMAN PREPARATOR