Participă la cursurile de antreprenoriat

și noi te premiem cu propria afacere!

Titlul proiectului: Solidari intr-o nouă economie, justă și performantă 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

Cod proiect 128671

Axa prioritară – Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Componenta 1 – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale

Operațiunea – Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.

Schema de ajutor de stat – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în cadrul POCU 2014-2020

 

Proiectul contribuie la dezvoltarea în România a 30 de entități de economie socială, dintre care 5 în mediul rural. Se desfășoară în perioada Octombrie 2019 – Septembrie 2022, prin oferirea de finanțare cuprinsă între 45.000 și 100.000 € și este implementat de către Alexandrion Education Center SRL în parteneriat cu Centrul pentru Afaceri Solidare SRL, Fundația Alexandrion și Camera de Comert și Industrie a României.

 

Scopul proiectului este ca prin educație formală și non-formală antreprenorială, dobândite la cursurile gratuite de antreprenoriat, cu accent pe latura socială, să crească abilitatea persoanelor de a materializa idei de afaceri inovative.

 

Criteriiile obligatorii de eligibilitate pentru participanți sunt:

  • Domiciliul sau reședinta în una dintre regiunile de dezvoltare: Centru, Sud-Muntenia și Sud-Est

  • Vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani

  • Cel puțin studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat

  • Persoanele care nu se încadrează în categoria de tineri NEEts, adică tinerii cu vârsta între 16 și 24 de ani, care nu urmează o formă de învățământ, nu sunt angajați și nu sunt cuprinși într-un program de formare profesională

  • O idee de afacere care răspunde unei probleme bine identificate, pe  care vrei să o pornești singur sau împreună cu cineva

 

Participanții vor primi asistență specializată în elaborarea planurilor individuale de afaceri printr-un program de mentorat asigurat de consultanți cu expertiză, urmând să participe la concursul celor mai bune idei de afaceri de la finalul  programului de formare profesională.

COMPETIȚIA PLANURILOR DE AFACERE

REZULTATELE COMPETIȚIEI PLANURILOR DE AFACERI