top of page
Web Banner.jpg

Participă la cursurile de antreprenoriat

și noi te premiem cu propria afacere!

Titlul proiectului: Solidari intr-o nouă economie, justă și performantă 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

Cod proiect 128671

Axa prioritară – Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Componenta 1 – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale

Operațiunea – Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.

Schema de ajutor de stat – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în cadrul POCU 2014-2020

 

Proiectul contribuie la dezvoltarea în România a 30 de entități de economie socială, dintre care 5 în mediul rural. Se desfășoară în perioada Octombrie 2019 – Septembrie 2022, prin oferirea de finanțare cuprinsă între 45.000 și 100.000 € și este implementat de către Alexandrion Education Center SRL în parteneriat cu Centrul pentru Afaceri Solidare SRL, Fundația Alexandrion și Camera de Comert și Industrie a României.

 

Scopul proiectului este ca prin educație formală și non-formală antreprenorială, dobândite la cursurile gratuite de antreprenoriat, cu accent pe latura socială, să crească abilitatea persoanelor de a materializa idei de afaceri inovative.

 

Criteriiile obligatorii de eligibilitate pentru participanți sunt:

  • Domiciliul sau reședinta în una dintre regiunile de dezvoltare: Centru, Sud-Muntenia și Sud-Est

  • Vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani

  • Cel puțin studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat

  • Persoanele care nu se încadrează în categoria de tineri NEEts, adică tinerii cu vârsta între 16 și 24 de ani, care nu urmează o formă de învățământ, nu sunt angajați și nu sunt cuprinși într-un program de formare profesională

  • O idee de afacere care răspunde unei probleme bine identificate, pe  care vrei să o pornești singur sau împreună cu cineva

 

Participanții vor primi asistență specializată în elaborarea planurilor individuale de afaceri printr-un program de mentorat asigurat de consultanți cu expertiză, urmând să participe la concursul celor mai bune idei de afaceri de la finalul  programului de formare profesională.

Anchor 1
Anchor 2
bottom of page