top of page

2-3 APLICAȚI SE POT UNI ȘI SĂ PREZINTE UN SINGUR PLAN DE AFACERI? ACEASTĂ ÎNTREBARE VINE DIN RAȚIONAMENTELE URMĂTOARE: ASOCIAȚIA PRESUPUNE MINIM 3 FONDATORI CU DREPTURI DEPLINE, IAR COOPERATIVA, MINIM 5 MEMBRI. ÎN ACEASTA SITUAȚIE, CARE DINTRE PARTICIPANȚI VA FI “LIDERUL” ACESTEI ASOCIERI ȘI REPREZENTANTUL LEGAL AL SES-ULUI NOU CREAT?

Conform Ghidului Solicitantului, planurile de afaceri pot fi elaborate individual sau în echipă de participanți în cadrul cursurilor de formare pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale. Chiar dacă este elaborat în echipă, o singură persoană din grupul țintă își va asuma rolul de solicitant al ajutorului de minimis și va depune spre selecție și finanțare planul de afaceri. În cazul în care întreprinderea se înființează ca asociație sau cooperativă, ceilalți membri care au contribuit la elaborarea planului de afaceri pot fi co-fondatori/ membri. Conform prevederilor Ghidului Solicitantului, nu există restricții privind persoana care are calitatea de reprezentant legal al unei întreprinderi sociale nou create, câtă vreme deține acest rol într-o singură entitate înființată în cadrul schemei. Obligația prevăzută pentru rolul de asociat majoritar este, însă, bine definită: în cazul în care întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și are mai mult de un asociat, persoana fizică al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar.

bottom of page