top of page

ANGAJAȚII ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE POT AVEA DOMICILIUL SAU REȘEDINȚA ÎN REGIUNI DE DEZVOLTARE DIFERITE DE CEA ÎN CARE SE IMPLEMENTEAZĂ PROIECTUL?

Nu. Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor sociale nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea/ regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul urban sau rural.

bottom of page