top of page

DACĂ ÎN PERIOADA DE SUSTENABILITATE PRIVIND LOCURILE DE MUNCĂ SES-URILE NU MAI AU VENITURI, DAR MENȚIN LOCURILE DE MUNCĂ ȘI CHELTUIELILE SALARIALE AFERENTE DIN RESURSELE FONDATORULUI/ ADMINISTRATORULUI, ESTE VREO PENALIZARE? NICI SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS ȘI NICI GSCS NU IMPUN NICIO CONDIȚIE LEGATĂ DE VENITURILE/PROFITUL ACESTOR ENTITĂȚI ÎN PERIOADA DE IMPLEMENTARE SAU ÎN CEA DE SUSTENABILITATE.

Obiectivul acestei scheme de finanțare este acordarea de sprijin pentru înființarea de
întreprinderi sociale, în vederea integrării pe piața forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și în vederea combaterii sărăciei. Astfel, în situația în care întreprinderile sociale înființate în cadrul Solidar Start-up nu mai au venituri în perioada de sustenabilitate, însă locurile de muncă sunt menținute, iar salariile aferente sunt acordate angajaților din alte surse, prevederile Ghidului Solicitantului nu impun nicio penalizare. Subliniem, însă, că trebuie respectate normele de lucru și salariile stabilite în cadrul planurilor de afaceri aprobate.

bottom of page