top of page

O PERSOANĂ FIZICĂ POATE ÎNFIINȚA MAI MULTE ÎNTREPRINDERI SOCIALE ÎN CADRUL SOLIDAR START-UP?

NU. Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere socială nou înființată în cadrul acestui program.


În cazul în care întreprinderea socială se înființează ca societate reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și are mai mult de un asociat, persoana fizică al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar.

bottom of page